วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ควบคุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการเดินสายไฟสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกหน้าหอนาฬิกา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

19 ก.ค. 64