วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้จ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนดำเนินงานตามโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

19 ก.ค. 65