วันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมโครงการวัยรุ่น วัยใส SAVE LIFE SAVE PREG 2565 ณ โรงเรียนกุลโน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

19 ก.ย. 65