วันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณวัดเดิม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

19 ก.ย. 65