วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมโครงการวัยรุ่น วัยใส Save Life Save Preg ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

19 ธ.ค. 65