วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

19 พ.ค. 65