วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านเรื่องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุลมแรง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

19 พ.ค. 65