วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

19 พ.ค. 65