วันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นตัวแทนรับมอบเที่นอนลมยาง จากร้าน พี พี อลูมิเนียม มอบให้เทศบาลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลพิมายขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส นี้

19 ม.ค. 65