วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลพิมาย รับแจ้งจาก สภ.พิมาย มีเหตุเพลิงไหม้โรงเก็บฟางอัดก้อนนิคึม ซอย 4 เขต องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำสนับสนุนระงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดเหตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง และโรงงานน้ำตาลพิมาย สนับสนุนรถน้ำ จำนวน 2 คัน ภารกิจสำเร็จเรียบร้อย

22 ส.ค. 65