วันที่ 19 เมษายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

22 เม.ย. 65