วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 (ถนนลาดยาง-บ้านทุ่งเลนทอง) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

02 ก.พ. 65