วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ในการตรวจเชื้อโควิด ด้วย ATK ให้กับ บุคลากร นักเรียน พ่อค้า แม่ค้าโรงเรียนกุลโน ณ โรงเรียนกุลโน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

02 ก.พ. 65