วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบงานโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพิบูลย์รัตน์ ด้านทิศตะวันออก อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

02 ก.พ. 65