วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมต้อนรับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพิมาย ณ สถานีตำรวจภูธรพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

02 ก.พ. 66