วันที่ 2 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม บริเวณในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

03 ต.ค. 64