วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลพิมาย ลงพื้นที่วางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมบริเวณคันกันน้ำฝั่งข้างสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย เขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

02 ต.ค. 65