วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำไม่ให้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

02 ต.ค. 65