วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2564 ณ หอประชุมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

02 ธ.ค. 64