วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายอิทธิพล ศิวโรจน์จินดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานการแก้ไขปัญหาการก่อพฤติกรรมรุนแรงในสังคม ระดับอำเภอ อำเภอพิมาย ออกเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่ผ่านการบำบัดรักษา กับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน จำนวน 1 ราย (Kick off )ตามโครงการ KORAT CARE U โดยมี พันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอพิมายนำทีม

02 ธ.ค. 65