วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับ อสม. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย เพื่อเสนอแนวทางจัดทำโครงการประจำปี 2565

02 พ.ย. 64