วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการประกวดผัดหมี่ส้มดำ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ชั้น 2

02 พ.ย. 65