วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

02 พ.ย. 65