วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยสถานที่จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

02 มิ.ย. 65