วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นำทีมพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินกิจกรรมลอกผักตบชวา ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนคราชสีมา

02 มิ.ย. 65