วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลพิมาย จัดประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ซึ่งฝ่ายสภาฯ นำโดย นายบุญชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ ประธานสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภา ทางด้านฝ่ายบริหาร นำโดย นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายก เทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

02 มี.ค. 65