วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.17 น. เทศบาลตำบลพิมาย รับแจ้งจาก สภ.พิมาย มีเหตุเพลิงไหม้ก่อไผ่ลามเป็นวงกว้าง เขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ควบคุมให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำสนับสนุนระงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดเหตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ภารกิจสำเร็จเรียบร้อย

02 มี.ค. 65