วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังบ้านเรือน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

02 ส.ค. 65