วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจบริเวณชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพิมาย เพื่อวางแผนเป็นสถานที่กักกันตัวเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

20 ก.ค. 64