วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมเรื่องการวางผังนโยบายระดับภาค​ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านโปรแกรม​ ZOOM

20 ก.ค. 64