วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย ตัวเแทนโรงพยาบาลพิมาย และตัวแทนสาธารณสุขอำเภอพิมาย ลงพื้นที่ร่วมพูดคุยปรึกษาหาแนวทาการจัดหาสถานที่ เป็นสถานที่กักกันตัวเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

20 ก.ค. 64