วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตลาดสดแม่ทองดี หาแนวทางการจัดระเบียบมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

20 ก.ค. 64