วันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังบ้านเรือน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

20 ก.ย. 65