วันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังผิวจราจร บริเวณชุมชนส่วยนอก อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

20 ก.ย. 65