วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ส่งหนังสือเรื่องการออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด19 และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

20 ต.ค. 64