วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมผิวจราจรในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

20 ต.ค. 64