วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 20.40 น. เทศบาลตำบลพิมาย รับแจ้งจาก สภ.พิมาย มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน เขตอบต.โบถส์ บ้านโนนสวรรค์ นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นำทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำขนาด 12,000 ลิตร สนับสนุนระงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดเหตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองภารกิจสำเร็จเรียบร้อย

21 ม.ค. 65