วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเด็กใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

20 มิ.ย. 65