วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ควบคุมการทำงานการลอกผักตบชวาบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียข้างวัดสระเพลง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

20 ส.ค. 64