วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชน บริเวณชุมชนตะวันออกโรงเรียนพิมายวิทยา

20 ส.ค. 64