วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลพอมาย ภาระกิจสำเร็จเรียบร้อย

20 ส.ค. 64