วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการจับสัตว์เลื้อยคลาน บริเวณชุมชนวังบูรพา ภาระกิจสำเร็จเรียบร้อย

20 ส.ค. 64