วันที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ตรวจ ATK ให้กับพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย อสม. และเจ้าหน้าที่ อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม อำเภอพิมาย เพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ

22 เม.ย. 65