วันที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลพิมาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 เม.ย. 65