วันที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมงานสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม ให้คงอยู่คู่เมืองพิมาย ณ วัดเดิม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 เม.ย. 65