วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ร่วมพบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดไนท์บาร์ซ่าพิมาย ทำความเข้าใจในการปฏิบัติตัวการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคโควิด-19 และทำความเข้าใจในจัดเตรียมสถานที่ ที่จะเป็นสถานที่กักกันตัวเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

22 ก.ค. 64