วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้จ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการสร้างที่พักและที่เก็บอุปกรณ์ชั่วคราว ก่อนการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

21 ก.ค. 65