วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ออกสำรวจเฝ้าระวังระดับน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

21 ก.ค. 65