วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจตลาดจอแจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำพ่อค้า แม่ค้า ในการปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอพิมาย

21 ก.พ. 65