วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย นำทีมผู้ผลิตรายการ “กับข้าวเย็นนี้” ถ่ายทำรายการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เรื่องอาหารการกินของชาวอำเภอพิมาย

21 ก.พ. 65